Molly

Om mig:
Jag heter Molly Margareta Svensson och kom som en ny skattebetalare till världen kl. 14,48 Onsdagen den 25/4-2012. Jag är född på Sollefteå BB och jag tycker att alla som hjälpte till under min förlossning ska ha all heder, kanske speciellt till läkaren Adrian som hjälpte till att vända på mig.. Jag vägde vid min födsel 2995g och är 47cm lång. Går på Kaptenens Dagis i Kramfors….